Skip to content
 

Въведение в Autodesk® Showcase®

Autodesk® Showcase®  е програма за визуализация, с която бързо и лесно превръщате конструкциите във впечатляващи изображения, клипове и интерактивни презентации за представителни и търговски цели.
Публикацията показва как се  работи с Autodesk Showcase версия 2012, която може да изтеглите  от сайта на Autodesk.

1.Импортвате  модела   File ->Import – > Import Models (Ctrl+I)


2.Добавяте  сцена  Story->Environment Library (E)


3.Задавате параметри на сцената  File- > Scene Settings
4.Позиционирате  модела спрямо сцената:
- Спрямо  подa  Edit ->Set Floor Position


- Цялостно , позициониране, въртене и мащабиране на модела
Edit -> Transform-> Transform Properties (нужно е първо да селектирате модела)

5. Селектирате детайли:
- Натискате Shift  и с ляв бутон на мишката произволно селектирате детайли
- Натискате Ctrl и с ляв бутон на мишката произволно отселектирате детайли
- Edit->Organizer( O) показва списък на детайлите -позволяваш селектиране поотделно или на цяла група
- Select-> Select All (Ctrl+A)  селектиране на цялото изделие
- Select -> Deselect All (Ctrl+Shift+A) отселектиране на цялото изделие
6.Добавяте  материал Appearance ->Material Library (M) (нужно е първо да  селектирате детайлите).
7. Създавате  варианти на изделието с различен цвят Story-> Alternatives (A).
7.1. Избирате Material Lineup
7.2. Създавате варианти.


7.3. Селектирате цялото изделие  с  Ctrl+A , след което избирате  Add Selection Тo върху всяка  от Алтернативите за да  добавите модела.


7.4. Задавате цвят нa модела
7.5. Върху алтернативите  избирате Add Selection Тo   за да е добавите с  новия материал.
8. Създавате  набор от различни изгледи (Shot)  Story -> Camera Shot (Т), Create Still или Ctrl+T

9. Записвате изображенията  File -> Save Image или видео File -> Save Movie.