Skip to content
 

Какво ново в Rhino 5

Разработването на Rhino 5 започна преди повече от 5 години с цел подобряване, добавяне на нови функции и ускоряване на работата с по-големи и по-сложни проекти. Благодарение на желанията на повече от 40 000 потребители, разработващия екип успя да превърне Rhino 5 в най-стабилната и оптимизирана версия досега.

Нови функции са добавени създаването на точки върху повърхнини в пресечните точки по линии със зададен ъгъл, както и във фокусите на елиптични криви. Нова команда в Rhino 5 е създаване на свързваща крива между две дъги, продължаване изчертаването на крива и създаване на междинен (осреднен) обект между два съседни. Редица разширени функции са добавени при изграждане и промяна на линейни обекти като дъги, кръгове, правоъгълници и др.

Особено внимание в Rhino 5 е отделено на подобряване на бързината на работа с повърхнинни и солидни обекти и скоростта на визуализиране на обектите. Добавени са нови опции при изтегляне на криви в повърхнини като задаване граница на изтеглянето и възможност за автоматично срязване в тангиращи точки. Взаимовръзката повърхнини-солидни тела е оптимизирана чрез няколко нови команди за създаване на солидни региони от сечащи ги повърхнини. Добавени са нови възможности при отместване на повърхнини и създаване на тръбни обекти, като промените могат да се връщат назад с опция History.

Една от най-важните промени в Rhino 5 е, че вече могат да се редактират подобекти, като например ръбове или лица на повърхнини и солидни тела. Директната манипулация  чрез Gumball интерфейса на подобектите значително подобрява начина на работа в програмата и ускорява изграждането на модела. Друга важна нова функция е възможността за премащабиране, позициониране и завъртане на обектите чрез ограждаща кутия (BoxEdit).

Редица трансформационни функции са добавени и подобрени като огледален образ на отвори (MirrorHole), изглаждане на повърхнина по криволинейни направления и премащабиране на обекти с различен мащаб по зададени оси. Значително са подобрени функциите за вертикално подравняване на обекти по криви, деформиране на блокове в пространството, проектиране върху повърхнина и насочване на манипулатор на обект по нормалата към нея.

Много нови функции са добавени за препострояване и сливане на повърхнини, сравняване на тангиране, кривина и посока, така че работата с повърхнини да стане още по-лесна. Значително подобрение има и в отместването на сложни повърхнини и създаването на точна геометрия на получения солиден обект. Предложените от програмата манипулатори на обекта са съобразени със сложната геометрия, а ръбовете могат лесно да бъдат заобляни или скосявани на база на зададени параметри.

Изборът на обекти е значително подобрен в Rhino 5 чрез използването на обектно филтриране, ласо-селектиране или чрез новите команди SelBoundary, SelVolumeSphere и много други. Моделирането е подпомогнато от нови и подобрени команди за обектно прикрепяне към характерни точки от повърхнините.

Разработчиците на Rhino 5 са отделили специално внимание на оптимизация на визуализацията на модела чрез добавяне на технически (като чертеж) или артистичен (като рисунка) вид на показване. Значително са подобрени светлосенките, които се подновяват в реално време при промяна в модела. Вградения рендер е оптимизиран чрез добавяне на нови среди, светлини и материали, подобрен заден фон и др. Има нова удобна функция за сравняване на материали и за откриване на обекти в модела, на които не е присвоено съдържание. Програмата поддържа фотореалистични библиотеки в RPC формат, както и редица нови функции за подобряване на изображението след рендер процеса. За още по-добра визуализация са налични много допълнителни plug-in приложения за Rhino 5 като V-Ray, Flamingo, Brazil и др.

Нови функции и подобрения са изготвени за създаване на двумерни чертежи като добавяне на мащаб на текста (TextScale) за запазване височината на текста в хартиеното пространство, редица подобрения при работа с оразмерителни линии, щриховки и лидери. Свързаните блокове в проекта подлежат на In-place редакция, а тяхното използване намалява значително големината на файла.

Rhino 5 поддържа 64-бита и има подобрена взаимовръзка с различни графични карти, което дава възможност за изключителна детайлност и сложност на моделите.  Поддържат се много 3D дигитализиращи устройства и лазерни скенери за създаване на облаци от точки. Много нови файлови формати за импорт и експорт са добавени (PDF, DWF, KMZ, SKP и др.) и са направени значителни подобрения в предишните налични, както и в отворения код openNURBS, който дава възможност на редица други приложения да обменят Rhino 3DM файлов формат.

Много важно за потребителите, които използват допълнителни приложения, е че всички 32-битови Rhino Plug-ins могат да се инсталират и върху Rhino 5 без проблеми.

Минималните изисквания за използване на програмата са:

  • 1 GB RAM (8 GB RAM – препоръчителни)
  • DVD или интернет връзка за инсталация
  • 600 MB дисково пространство
  • OpenGL 2 стандарт видео карта – препоръчително
  • Windows 7 или 8 – препоръчителни, Vista или Windows XP SP3 (само 32-битов)

Повече информация за новите функции можете да прочетете тук: http://www.rhino3d.com/new

Уебинари за Rhino 5: http://wiki.mcneel.com/rhino/rhino5_webinars_public