Skip to content
 

Проектиране на таблични детайли iPart и iAssembly

iPart и iAssembly  – спомагат за автоматизиране на проектния процес, чрез създаване на таблични детайли. Могат да се прилагат, когато даден детайл или сглобена единица е табличен и се използва в различни конфигурации. Използват се за създаване на стандартни компоненти.

Прилагат се често при проектиране в следните области :
- Хидравлика и пневматика
- Електромотори
- Хранително вкусова промишленост
- Автоматизация