Skip to content
 

AnyCAD – технология в Autodesk Inventor 2016, позволяваща съвместна работа с файлове от други CAD системи.

Може да вмъквате  файлове от следните програми :

Когато вмъквате  детайли или  сглобени единици от външни CAD програми, връзката с оригиналните файлове се запазва. Ако замените файловете с нови, промените в геометрията се отразяват автоматично, a връзките между детайлите се запазват. Всички свойства(име, номер и.т.н) от външната програма се запазват и могат да се попълнят в спецификацията и таблицата в чертежа на Inventor.
Промените на геометрията се отразяват автоматично в Inventor HSM(CAM) или FEA модула ( Nastran In-CAD).