Skip to content
 

AutoCAD Inventor LT Suite – ценово ефективен пакет

 

 

Функционалност

Autodesk® Inventor LTTM 2014

Autodesk Inventor 2014

 Autodesk Inventor Professional 2014

Пълна DWG съвместимост

X

X

X

BIM обмен

X

X

X

Управление на конструктивни данни

X

X

X

 Дигитални прототипи

  X

X

X

3D твърдотелно моделиране                  Part level only

X

X

Директна манипулация на модела

 X

X

X

Фото-реалистично рендване

  X

X

X

Конструиране на свръх големи сглобени единици

X

X

Автоматични спецификации (BOM)

X

X

Автоматизирани инструменти за 3D конструиране

X

X

Конструиране по зададени правила

X

X

Детайли от листов материал

   ограничена

X

X

Пластмасови изделия

X

X

 Над 1 000 000 стандартни машинни компоненти

X

X

Autodesk 360 Cloud-based Services

  X

X

X

Autodesk Exchange Apps

X

X

Цялостно конструиране на шприцформи

X

Тръби и тръбни системи

X

Електрическо опроводяване и окабеляване

X

Динамични симулации

X

Якостен анализ по метода на крайните елементи

X