Skip to content
 

Проектиране на заводи и складова логистика с Autodesk Factory Design Suite

Autodesk Factory Design Suite увеличава ползите от създаване на дигитални прототипи на индустриални обекти, заводи, фабрики и складове.

Продуктът съчетава мощността на AutoCAD с възможностите на Autodesk Inventor. Autodesk Factory Design Suite добавя специфичните функционалности на AutoCAD, Autodesk Inventor и Autodesk Navisworks за промишлени предприятия. Съчетава тези функционалности с мощен софтуер за визуализация – Autodesk 3ds Max Design и Autodesk Showcase, за да помогне на производителите да подобрят иновациите, сътрудничеството и гъвкавостта и да отговорят на променящите се изисквания на пазара.

Продуктите включени в Autodesk Factory Design Suite 2013 се разделят на следните пакети:

Продукт Autodesk Factory Design Suite Standard 2013 Autodesk Factory Design Suite Premium 2013 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2013
AutoCAD®*

*

*

*

AutoCAD® Architecture * * *
AutoCAD® Mechanical * * *
Autodesk® Showcase® * * *
Autodesk® Vault
*
*
*
Autodesk® Factory Design Utilities * * *
Autodesk® 3ds Max® Design * *
Autodesk® Navisworks® Simulate * *
Autodesk® Navisworks® Manage *
Autodesk® Inventor® *
Autodesk® Inventor® Professional *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Factory Design Suite Utilities добавя следните функционалности към AutoCAD:

  • Анализ и оптимизиране на материалните потоци в 2D изглед.
 • Богата библиотека от Облачни* и локални компоненти за предприятия
 • Синхронизиране(AutoCAD – 1:1 Bidirectional) връзка между ACAD и Inventor*
 • Верижно поставяне на компоненти*
 • Създаване варианти на компоненти*

Autodesk Factory Design Suite Utilities добавя следните функции в Autodesk Inventor за създаване на предприятия:

  • Автоматично превръщане 2D чертежи в 3D модели – синхронизиране (Inventor – 1:1 Bidirectional) връзка между Inventor и ACAD*
 • Възможност да създавате точни параметрични модели за фабрика използвайки подложка
 • Голяма библиотека от 3D параметрични компоненти за предприятия – локално и на Облаk*
 • Лесно изтегляне и поставяне на промишлени компоненти от библиотеката
 • Създавате 3D параметрични модели , към които добавяте интелигентни присъединителни точки на свързване и определяте повърхността за поставяне на даден компонент.
 • Създаване на под- обекти

Navisworks  добавя  следните функционалности  в Autodesk Factory Design Suite пакета за преглеждане и проверка

 • Вмъкване на файлове от различни CAD формати
 • Интерактивна 3D разходка
 • Вмъкване на 3D сканирани обекти
 • Проверка за конфликти и пресичания (Manage)
 • Проверка за пресичане с 3D сканирани данни и данни от различни CAD формати
 • 4D Симулиране построяване на фабрика и времеви графици

Визуализация и анимация  с Autodesk® Showcase®  и Autodesk® 3ds Max® Design