Skip to content
 

Autodesk ForceEffect и Autodesk ForceEffect Motion

Autodesk ForceEffect и Autodesk ForceEffect Motion – безплатни мобилни приложения за статичен и кинематичен анализ на конструкции.

Autodesk ForceEffect e  приложение за статичен анализа на конструкции.

 

        

С инструменти  на мобилното си устройство изчертавате 2D схема на конструкцията  и задавате сили и натоварвания.
След поставяне на опорите, програмата извежда опорните реакции и уравненията, по които сe изчисляват.

Програмата е налична за  Android и  Apple.

  

 

Autodesk ForceEffect Motion е приложение за кинематичен анализ на конструкции.
   

С инструменти  на мобилното си устройство изчертавате 2D схема на конструкцията и задавате сили, опори и подвижни стави. Програмата определя  сили, премествания, скорости и ускорени в движещите елементи. Извежда резултатите във вид на графика за всяко едно положение.

Програмата е налична за  Android и  Apple.