Skip to content
 

Autodesk® Moldflow® 2013

Софтуерът за симулации Autodesk® Moldflow® (част от решенията на Autodesk за Дигитални прототипи) осигурява инструменти за тестване и оптимизация на пластмасови изделия и шприцформи, и изследване на процеса на шприцване. Компаниите по света използват продуктите Autodesk® Moldflow® Adviser и Autodesk® Moldflow® Insight, за да намалят разходите за физически прототипи, да елиминират потенциалните производствени дефекти и да пуснат по-бързо иновативни продукти на пазара.

Основни функционалности на Autodesk® Moldflow® Adviser и Autodesk® Moldflow® Insight:

Функционалност

Adviser Design

Adviser Manufacturing

Adviser Advanced

Insight

Basic

Insight

Performance

Insight

Advanced

Dual Domain™ термопластичен анализ

3D термопластичен анализ

 

Термопластично запълване

Откриване на дефекти

Разполагане на леяците

Баланс на леяковата система

 

Охлаждане

 

 

 

Отклонение от формата

 

 

 

Ориентация на влакната

 

 

 

Термопластично шприцване

Термореактивно шприцване

 

 

Термопластични материали

Термореактивни материали

 

 

Машини за шприцване

 

 

Охлаждащи материали

 

 

 

Материали за шприцформи

 

 

 

Обмен на данни с Autodesk® Simulation

 

 

 

Обмен на данни с Autodesk® Abaqus®

 

 

 

Обмен на данни с Autodesk® ANSYS®

 

 

 

Обмен на данни с Autodesk® LS-DYNA®

 

 

 

Обмен на данни с Autodesk® NEi Nastran

 

 

 

 Новостите в Autodesk Moldflow 2013

 Сред предлаганите от Autodesk Moldflow 2013 нови възможности са:

• Предварителен изглед на запълването

• Autodesk Moldflow Adviser plug-in за CAD

• Взаимодействие с Autodesk® Inventor® Fusion

• Нов солвър за композитни материали с къси и дълги влакна

• Подобрено CAD взаимодействие

• Обновена библиотека с материали

 Предварителен изглед на запълването

 Autodesk Moldflow е първият софтуер за симулации на шприцването на пластмасови изделия с технология за предварителен изглед на запълването. Това топ-иновативно средство показва запълването на инструмента и проблемните зони в почти реално време. По този начин може да се взимат точни решения за разположението на леяците, без необходимост от извършване на пълни симулации, което води до значително спестяване на време.

В предварителния изглед, пътят на запълване се обновява мигновено докато премествате или добавяте леяци към модела. Така може непосредствено да преценявате влиянието на различни варианти на леяците върху запълването и получените линии на спояване, за да откриете оптималната леякова конфигурация много по-бързо, отколкото досега.

Предварителният изглед е наличен в Autodesk Moldflow Adviser и Autodesk Moldflow Insight при изпълнение на Dual Domain™ или 3D термопластични анализи.

Autodesk Moldflow Adviser Plug-In за CAD

 В идеалния случай, всеки би желал да знае как решенията в процеса на конструиране на продукта се отразяват на качеството, цената и влиянието му върху околната среда. Досега това беше непостижимо – симулацията не можеше да поддържа темпото на моделиране. Но вече не е така.

Autodesk Moldflow Adviser включва CAD plug-in, който помага за оценката на всяка конструктивна промяна в момента на извършването й, директно в моделната среда. Този plug-in не само включва предварителен изглед за предсказване на запълването в почти реално време, но също дава моментални резултати, които помагат да въздействате бързо върху технологичността на продукта, разходите и влиянието му върху околната среда.     

Освен преценката на запълването, може да използвате резултати в реално време за преглед на налягането на шприцване, линиите на спояване и дори за всмукнатини. Командата Finished Part Preview показва тези дефекти директно върху модела. Може да видите как ще изглежда окончателно пластмасовия детайл и да направите съответните настройки за постигане на естетичните изисквания.

Индикатори в графичния прозорец на моделната среда дават допълнителна информация в следните области:

Технологичност. Този индикатор незабавно сигнализира при нарушение на основни конструктивни правила като отклонение от дебелината на стените, недостатъчни технологични наклони или подрязвания.

Ценова ефективност. Този индикатор следи за излишен разход на материал, разходи за шприцформата и производствени разходи за пластмасовия детайл по време на проектиране, с което помага за оптимизиране на геометрията на съвсем ранен етап и по-висока рентабилност.

Влияние върху околната среда. Този индикатор показва количествени резултати, предназначени да предскажат ефекта от производството на изделието върху околната среда, включително вредни емисии, разход на енергия, възможност за рециклиране и използваната вода.  

Autodesk Moldflow Adviser plug-in за CAD се доставя като бонус за на клиентите на Autodesk Moldflow Adviser с активен абонамент. Може да се свали от Абонаментния център на Autodesk (Autodesk Subscription Center).

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с Autodesk Inventor Fusion

 Оптимизиране на конструкцията на пластмасов детайл означава, че на даден етап ще трябва да промените геометрията му. Това би било изключително трудно, ако нямате достъп до CAD системата, на която първоначално е проектиран. Но дори и да имате, търсенето в дървовидната структура на историята или изключването на елементи от нея е продължителен и досаден процес.

С Autodesk Moldflow, може да използвате Autodesk Inventor Fusion за бързо редактиране на геометрията и директен преход към симулации, без излишни усложнения. Autodesk Inventor Fusion може да отваря геометрия практически от всякаква CAD система. След това, с помощта на инструментите за директна манипулация може да опростите модела; да промените размерите на критични елементи като ребра, изпъкналости, дебелини на стените или дори да добавите нови.   

Това взаимодействие е тясно интегрирано както в Autodesk Moldflow Insight, така и Autodesk Inventor Fusion. С един клик може да прехвърлите геометрия за редактиране в Autodesk Inventor Fusion и след това да я върнете в Autodesk Moldflow за нова симулация.

Autodesk Inventor Fusion отваря CAD геометрия от следните формати:

• Autodesk® Inventor®

• Pro/ENGINEER® Wildfire®

• SolidWorks®

• CATIA® V5R20

• ACIS® V4–V7

• Parasolid® V22

 Autodesk Inventor Fusion е включен към всеки лиценз на Autodesk Moldflow.

  Нов солвър за композитни материали с къси и дълги влакна

 Тъй като композитните материали с къси и дълги влакна намират все по-голямо приложение, точното предвиждане на разположението на влакната в пластмасовото изделие е много важно. То може да помогне за правилното определяне на физичните свойства на продукта, свиването и деформациите, и поведението му при употреба.

През последните няколко години Autodesk партнира с водещи изследователи от Илинойския Университет, Delphi Automotive Systems, LLC чрез нейния Delphi Packard Electrical/Electronic Architecture Division и Pacific Northwest National Laboratory за разработване на нови солвъри за композитни материали с къси и дълги влакна. Тези солвъри са налични в Autodesk Moldflow Insight.

Композитни материали с къси влакна

Новият RSC (Reduced Strain Closure) модел, патентован от Delphi Technologies Inc. с изключителни лицензни права на Autodesk, е разработен за заснемане на динамиката при пресмятане на ориентацията на влакната. Определянето на посоката на разпределение на влакната по дебелината на пластмасовия детайл е подобрена чрез използването на RSC модела.

Композитни материали с дълги влакна

Влакна с първоначална дължина над 1 mm обикновено се смятат за дълги. В приложенията за шприцване на пластмаси, в общия случай, подравняването на влакната в посоката на стопилката при материали с дълги влакна е по-слабо, отколкото при материали с къси. Folgar-Tucker и RSC моделите се основават на изотропна дифузия на влакната и не могат да предвидят тяхното взаимодействие при материали с дълги влакна. ARD моделът, приемащ  анизотропна дифузия на влакната, предвижда по-точно тяхната ориентация.     

И двата модела подобряват общата точност на ориентация и разпределение на влакната при композитни материали, и определянето на механичните свойства на крайния продукт.  Те дават по-добра преценка за свиваемостта, отклонението от формата и структурата, и съответно поведението на детайла при употреба.

 

Преходен анализ на охлаждането

 При определен тип геометрия, отделни области от шприцформата може значително да прегреят или да се преохладят в процеса на шприцване, което влияе на времето за охлаждане, отклонението от формата и в крайна сметка на рентабилността. Новата възможност за краткотраен анализ на охлаждането в Autodesk Moldflow Insight дава поглед „отвътре“ за откриване на потенциални проблеми, с което помага за вземане на точно решение при критични етапи от конструирането на охладителната сиситема.

Има две опции за стартиране на краткотраен анализ на охлаждането в Autodesk Moldflow Insight:

Transient within cycle. Този анализ показва как температурното изменението в шприцформа по време на производство и достигане на равновесие, влияе на продължителността на работния цикъл и качеството на пластмасовите детайли.   

Transient from production startup. Този анализ показва времето за достигане на устойчиво производство на една шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови серии, тъй като бракът преди пускането им може да окаже голямо влияние на предвидената печалба.

 Подобрено CAD взаимодействие

 Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен импорт на детайли (*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако използвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion за CAD моделиране, може да се възпозвате от възможността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk Moldflow Design Link.

Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки лиценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

 Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизирана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични материали от 435 производители и 185 термореактивни материали от 44 производители.