Skip to content
 

Autodesk Nastran In – CAD

Autodesk добави нов продукт за якостна и динамична симулация – Autodesk Nastran In – CAD , включващ възможности на Nastran. Nastran е признат в  индустрията Solver за якостен анализ по  метода на крайните елементи (FEA).

Може да се използва за широк кръг анализи:     линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела и топлообмен. Прилага се за анализ на детайли, сглобени единици, повърхнини, гъвкви детайли и рамкови конструкции.

Програмата се интегрира в Inventor и SolidWorks -  няма нужда от конвертиране на геометрията. Лицензът е мрежов, което позволява инсталация на повече компютри и ползване от различни CAD програми.

Поддържа следните видове елементи : Solid, Shell и Beam геометрия.

Включва голяма библиотека от материали, които могат да бъдат : Isotropic, Orthotropic и Anisotropic . Може да  се добавят  и произволни материали.

Поддържа различни  видове контакти  между детайлите: General, Welded, Slide, Rough, Offset Weld

Добавяне на връзки между детайлите: Rod, Cable, Spring, RigidBody, Bolt

Видове анализ:

Linear static analysis• Linear stress, strain, and deflection• Inertial relief• Thermal stress and deflection• Multi-axial fatigue• Mass properties

• Pre-stress

Dynamic response

• Direct transient response

• Direct frequency response

• Modal transient response

• Modal frequency response

• Random vibration

• Modal response/shock spectrum generation

• Modal summation (ABS, SRSS, NRL, CQC, DDAM)

• Linear and nonlinear direct transient response

• Linear and nonlinear pre-stress support for all modal solutions

• Vibration fatigue

Modal analysis• Natural frequencies and mode shapes• Flexible and rigid body motion• Modal participation factors, effective mass/ weight, and reaction forces• Linear and nonlinear pre-stress (stiffening)

• Virtual fluid mass

Steady state heat transfer

• Linear and nonlinear

• Conduction, convection, and radiation

Buckling analysis

• Critical loads and mode shapes

• Linear and nonlinear initial stress

Nonlinear analysis• Nonlinear static and transient response• Large displacement and rotation• Automated Impact Analysis (AIA™)• Material nonlinear (nonlinear elastic, elasto?plastic, perfectly plastic, thermo-elastic, visco-elastic, creep)

• Tension only (cables and shell elements)

• Contact (gap, slide line, and surface-to-surface, all with friction)

• Progressive Ply Failure Analysis (PPFA™)

• Brittle materials (concrete)

• Shape memory materials (Nitinol)

Примери за базови възможности анализ:

Примери за разширени възможности анализ:

 

Вижте повече на  сайта на  Autodesk:
Autodesk Nastran
Autodesk Nastran IN-CAD