Skip to content
 

Autodesk Showcase

Autodesk Showcase за Машиностроенето

Autodesk Showcase 2012 работи съвместно с Autodesk Inventor и Autodesk Alias, като помага на дизайнерите, инженерите и маркетинговите екипи да оценят как ще изглежда модела в реална среда, да разгледат различните негови варианти и да намалят до голяма степен бройката на нужните прототипи. Showcase дава възможност за създаване и управление на реалистични сцени, в които да вмъквате директно файлове създадени в Inventor. Може да се генерират различни снимки и клипове на модела, ползвайки различните му алтернативи.

Autodesk Showcase за Архитектурата

Showcase може да е изключително полезен на потребителите на Revit Architecture и AutoCAD. Aрхитектите, дизайнерите на вътрешно обзавеждане и дори градоустройствените началници могат да се възползват от инструментите на Showcase за да визуализират идеите си. Showcase им позволява да създават реалистични изображения и клипове в процеса на самата демонстрация, чрез лесните за употреба инструменти, вградени в продукта. Всичко това може да се извършва едновременно с работата над проекта, без да се забавят, каквито и да е процеси.

В най-близко време ще бъде публикувана статия на сайта ни за този сравнително непознат за България продукт.