Skip to content
 

Autodesk® Vault Professional

Autodesk® Vault Professional е решение на  Autodesk, което помага на конструкторския екип лесно да създава и споделя цифрова информация, да проследява и управлява  данните от едно централно място. Проектантският  екип може да контролира достъпа, което допринася за подобряване на дисциплината и  бързо намиране и следене кога, защо и кой  работи или внася промени в проекта. Позволява контрол на ревизията и контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение, което може да доведе до намаляване на времето за проектиране и ефективно  управление на инженерните данни.Позволява комуникация и  управление на големи работни групи. И работа от различни локации. Позволява пускане на заповеди за изменение. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обменна на информация между  проектантите и доставчиците. Има възможност за  връзка със система за управление на производството(ERP).

10 Топ причини да ползвате Autodesk Data Management:

1. Най-добра в класа си Autodesk CAD интеграция

 

AutoCAD Products

 • AutoCAD LT
 • AutoCAD
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD Civil 3D
 • AutoCAD P&ID
 • AutoCAD Plant 3D
 • AutoCAD MEP
 • AutoCAD Map

 

Digital Prototyping Products

 • Autodesk Inventor LT
 • Autodesk Inventor Professional
 • Autodesk Simulation Mechanical
 • Autodesk Simulation Multiphysics
 • Autodesk Inventor Publisher
 • Autodesk Inventor Fusion

 

BIM Products

 • Autodesk Navisworks Simulate
 • Autodesk Navisworks Manage
 • Revit Architecture
 • Revit MEP
 • Revit Structure

Media & Entertainment Products

 • Autodesk 3ds Max