Skip to content
 

Защо е полезно да използвате Autodesk Vault и с какво може той да Ви помогне

Autodesk Vault e приложение в пакета на Autodesk Inventor , което се изпозва за управление на файловете.

Предимства  при използване на Autodesk Vault:

1.       Съвместна работа в екип :

- няколко потребителя могат да работят по едно изделие ;

- потребителите винаги  имат актуална версия;

- получавате информация, кой  какво работи по изделието;

2.       Всичката информация се съхранява на един компютър (сървър).

3.       Възможност за  backup на  информацията от сървъра.

4.       Възможност  за разглеждане и принтиране от всеки един потребител, без да има инсталиран Inventor.

5.       Проследяване структурата на изделието.

6.       Информация за Properties на всеки файл.

7.       Поддръжка на стари версии на изделието.

8.      Има възможност  при запис на файлове   в сървъра да се изтрият от локални компютър.

9.       Лесно и бързо преименуване на файловете, като се запазват всички връзки между файловете.

10.      Местене на файлове между папките, като се запазват всички връзки между файловете.

11.  Команда за копиране на дадено изделие в друга  папка, като се запазват всички връзки между файловете. Има възможност да се създаде  копие на готово изделие,  но с променени имена.

12.       Лесн  и бързо търсене в сървъра.

13.   Лесно и бързо архивиране на проекта с  Pack and Go от сървъра.

14.   Autodesk Vault работи и с   Microsoft Excel и Microsoft Word.