Skip to content
 

Възможности на Autodesk Vault 2014

  Autodesk Vault улеснява много работата в екип при използване на Autodesk Inventor  и намалява     грешките при управление на документацията.

Autodesk Vault 2014  се разделя на следните версии:
- Autodesk Vault Basic 2014
- Autodesk Vault Workgroup 2014
- Autodesk Vault Professional 2014

Таблицата отразява възможностите на oтделните версии.

Възможности

Autodesk Vault Basic 2014

Manufacturing

Autodesk Vault Workgroup 2014

Manufacturing, AEC

Autodesk Vault Professional 2014

Manufacturing, AEC

DATA MANAGEMENT  Основни възможности
Най- добра CAD интеграция  с  продуктите на  Autodesk

X

X

X

Бързо търсене на файлове

X

X

X

Данните се съхраняват  централизирано на SQL сървър

X

X

X

Едновременна работа в екип

X

X

X

Преименуване и местене на файлове със запазване на връзките между тях

X

X

X

Копиране на файловете с цел многократно използване

X

X

X

Създаване на шаблони с атрибути, които се попълват автоматизирано (автоматично попълване  на properties на файловете)

X

X

X

Лесно администриране и конфигуриране

X

X

X

Microsoft Office интеграция(Word, Excel, PowerPoint)

X

X

X

DATA MANAGEMENT  Разширени възможности
Разделяне на файлове  по категории

X

X

Средства за пакетно плотиране

X

X

Създаване на схема за номерация и автоматично номериране на чертежите

X

X

Генериране  на ревизии

X

X

Генериране на отчети и репорти

X

X

Microsoft Outlook интеграция

X

X

Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа)

X

X

Автоматизирано изпълнение на задачите (Job Server)

X

X

Контрол на достъпа и правата до папките  X

X

Microsoft SharePoint интеграция

X

Създаване на спецификации (BOM)

X

Интеграция със система за управление на производството ERP

X

Пускане на заповеди  за изменение

X

Създаване на задачи

X

Работа от различни локации

X

Revit интеграция

X

Визуализация през Web браузър

X

Autodesk Vault Basic е безплатен и ce съдържа в следните пакети:

-          Product Design Suites 2014

-           Factory Design Suite 2014

-          Autodesk Inventor

-           AutoCAD® Mechanical

Autodesk Vault  Basic Server и Autodesk Vault Basic Client – може да се изтеглят от абонаментния център на потребителя или да се обърнете към нас за предоставяне на носител.

Фирма CAD Point предлага  инсталация, внедряване и обучение на свoите потребители по Autodesk Vault .

За да нямате проблеми с Vault e важно да спазите основните настройки за работа с програмата , за които ние можем да ви помогнем.

За презентация, обучение, закупуване и предоставяне на времена версия на  Autodesk Vault Workgroup 2014 и Autodesk Vault Professional 2014 може да се обърнете към нас.