Skip to content
 

Демонстрация на новите команди в Autodesk Inventor 2014

1. Много бързо зареждане на големи сглобени единици. Подобрена поддръжката на графичните карти.
Raster Views – нова опция при създаване на проекциите, веднага създава разстерно изображение без да се изчаква пълнотo генериране. Когато решите, може да премахнете отметката за да се генерира изглед.

2. Добавени са команди за  визуализация и конфигурация на ограниченията в сглобена единица:
Show – показва ограниченията на избрания детайл. Позволява  да посочите връзка и да изберете suppress, unsuppress или изтриване.
Hide All – скрива всички визуализирани ограничения
Show Sick – показва всички повредени ограничения и позволява  да изберете suppress, unsuppress или изтриване.

3. Нови ограничения в сглобена единица Joint
Добавени са допълнителни ограничения чрез описване на движението. Създадените  ограничения определят напълно ориентацията и степените на свобода  на детайлите.
Избраната геометрията определя вида на ограничението по подразбиране.
Ограничението  може да се зададе и ръчно.

Sketch Design- скициране
Създаване на бъбрековидни отвори:
• Center to Center Slot– отворът се дефинира чрез разстоянието между центровете, ъгъла и ширината на отвора.
• Overall Slot – задава се дължина на отвора, ъгъл и ширина.
• Center Point Slot -създава се отвор по средна точка, разстояния до центъра и ширина.
• Three Point Arc Slot – построява се дъга по три точки и се задава ширина на отвора.
• Center Point Arc Slot- построява се дъга по три точки и се задава ширина на отвора.
Part (Детайл)
• Създаване на Sweep по нетангенциален път. Sweep с много малко закръгление и препокриване.
• При автоматично поставяне на закръгления  Fillet , командата слага закръгления само на възможните, а за останалите  показва
предупреждение ,че няма да се получат.
• Поставяне на Work Point на сфера