Skip to content
 

Селектор на материали Eco Materials Adviser – Autodesk Inventor 2012

В среда на детайл или сборка, в менюто Environments е добавен “Eco Materials Adviser”. Този инструмент осъществява връзка с информационната система за материали GRANTA MI.
От нея може да изтегляте данни за свойствата на материалите, за да изберете най-подходящия и с най-малко влияние върху околната среда.