Skip to content
 

EdgeCAM Solid Machinist за Autodesk Inventor®

EdgeCAM Solid Machinist е мощна и безпроблемно интегрирана CAM система за генериране на стратегии за обработка и NC код за твърдотелни модели и специално за детайли проектирани с Autodesk Inventor.

Гарантиран интегритет на данните

С EdgeCAM Solid Machinist твърдотелният модел не се преобразува от транслатор, в резултат на което голяма част от интелигентността, съдържаща се в модела, се използва от EdgeCAM за създаване на ефективни стратегии при обработването. С EdgeCAM Solid Machinist зарежда твърдотелни модели директно от оригиналните формати отвсички основни CAD системи, включително Autodesk Inventor®, CATIA V5 и Pro/ENGINEER®, както и EdgeCAM Part Modeler, SolidWorks®, Solid Edge®, и другиParasolid® and ACIS базирани системи.

Разпознаване на характеристики

EdgeCAM Solid Machinist автоматично разпознава геометричните елементи (характеристики) на твърдотелния модел и извлича обработваемите елементи. С едно кликване се откриват джобове, издатини и отвори и се извлича информация за техните характеристики. При отворите от Autodesk Inventor могат да бъдат импортирани данни за резбите. Тази информация се използва за избиране на необходимите инструменти за обработка

Асоциативност  инструментален път – 3D модел

Асоциативната връзка между EdgeCAM Solid  Machinist и Autodesk Inventor означава, че дори късни промени в модела няма да увеличат времето за подготовка на производството. EdgeCAM Solid Machinist ще установи кога твърдотелният модел от Autodesk Inventor е променен и ще съобщи на потребителя. Продуктът предлага на потребителя опция моделът да бъде обновен до новата версия и автоматично да бъдат разпознати променените или изтрити характеристики. EdgeCAM програмата се регенерира автоматично и се създава нов NC код.

  Съвременни методи на обработка

Твърдотелните модели се обработват с помощта на иновативни,  надеждни и безконфликтни цикли за груба и  окончателна обработка. Стратегиите осигуряват висококачествени повърхности, заедно с оптимизиране на времето за обработване и удължават живота на инструментите. Освен това, в EdgeCAM пътищата на инструментите са оптимизирани за високоскоростна обработка.

  •   Възможности за 3-, 4- и 5-осно фрезоване са на разположение на инженер-технолога за проектиране на обработването на детайли със сложна геометрия.
  • EdgeCAM Turning осигурява функционалност за широк кръг от машини, включително струговe с няколко супорта, двушпинделни стругови центри и фреза/струг машини. Използвайки Feature Finder, EdgeCAM Solid Machinist идентифицира отвори, стругови профили и повърхнини за фрезоване.
  • 4 и  5-осни едновременно обработващи операци и 4 и 5-ос едновременно обработване предлага ключови предимства пред стандартната  3-ос обработка:

- Намаляване на времето на циклите за обработка на сложни детайли и  повишаване на точноста.

- Подобрена обработка на повърхността и удължен живот на инструмента, чрез накланяне на инструмент за поддържане на оптимален контакт с детайла по всяко време.

- Подобряване на достъпа на инструмента да подкопава и обработка на дълбоки джобове чрез накланяне на инструмента или детайла.

  • Нишкова ерозйона обработка

Симулация на обработката

EdgeCAM Simulator е модерен инструмент, който симулира и проверява пътя на инструмента и отнемането на материала от модела. Инструментът, държачът, заготовката и приспособленията за базиране и захващане са включени в симулацията и представят реалистично процеса на обработка.