Skip to content
 

Редактиране на детайли без история в Autodesk Inventor чрез командите Edit Base Solid

В Inventor съществуват двe възможности  за редактиране на детайли без история. Първата е с използване на менюто Edit Base Solid, a втората е чрез използване на Inventor Fusion.  При използване на Inventor Fusion имамте  по – големи възможности, но изисква повече знания .
Статията показва как да редактирате детайли с Edit Base Solid.

1. Трябва да окажете как ще редактирате детайли:

ОТ Application Options ->Part->Edit Base Solids using избирате  Legacy Solid Edit environment.

2. Отваряте детайла без история с Open.
3 Избирате Edit Solid.

Зарежда се менюто Edit Base Solid.

С него се работи по следния начин:

Ako селектирате дадено лице или фаска и натиснете клавиша Del можете да го премахнете.
С команда Move Face можете да местите лица и отвори.

 

 

Свободно с  Free move

Спрямо дадено лице с Direction and Distance

 

 

 

С команда Offset можете да променяте диаметри на отвори (тази функция е нова в  Inventor 2013)


С команда Extend /Contact Body можете да променяте гометрия спрямо дадено лице или повърхнина.