Skip to content
 

Factory Design Suite

Autodesk Factory Design Suite увеличава  ползите от създаване на дигитални прототипи на промишлени предприятия

Autodesk Factory Design Suite Utilities

Autodesk Factory Design Suite Utilities добавя следните функции в AutoCAD за създаване на предприятия:

  • Оптимизация на ефективността на материалните потоци в 2D изглед

  • Определяне на натоварването на отделните групи в производството.

  • Богата библиотека съдържаща символи за предприятия.

Autodesk Factory Design Suite  Utilities добавя следните функции в Autodesk Inventor за създаване на предприятия:

  • Автоматично превръщане  2D чертежи в 3D модел;

  • Дърпате и пускате  3D модели на предприятието  върху  вашия 2D план;

  • Съдържа голяма библиотека с 3D параметрични модели за  предприятия;

  • Добавяне на прилепящи точки и повърхности определящи за даден компонент