Skip to content
 

Якостни и честотни симулации( FEA симулации) в Autodesk Fusion 360

От 20 септември 2015 облачния продукт Autodesk Fusion 360 включва якостни и честотни симулации по метода на крайните елементи на детайли и сглобени единици. Новата възможност позволява да симулирате модели преди производството.


Следвате следната последователност:

  1. Създавате 3D модел с инструменти на Fusion 360 или използвате модел създаден на CAD програма. Програмата подържа импорт от почти всяка CAD система.

2. Поставяте различни видове опори

 

 

 

3.Задавате натоварване (сили, моменти, налягане)

4.Избирате материал (наследявате  материал от модела или задавате)

5.Задавате контакти между детайлите(ръчно и автоматично).

6.Автоматично създавате мрежа (може да променяте гъстотата на мрежата)

Можете да изеглите 30-дневна пробна версия от тук:

http://fusion360.autodesk.com/

Autodesk Fusion 360 e на цена – 235 euro (за годишен лиценз)