Skip to content
 

Създаване на рамкова конструкция – Frame generator

Публикацията демонстрира използването на генератора на рамки за построяване на рамкови конструкции със стандартни профили.

           

1. Създавате скица на рамата в детайл(Part). За целта създавате скица или детайл с формата на рамката.

2. Обличате детайла с профили
- Създавате сглобена единица, в която поставяте детайла;
- Избирате  Design ,Frame, Insert frame;


- В полето Standard избирате стандарта на профилите DIN;
- Famaily тип на профила;
- Size размер 40x40x5;
- Material – избирате материал
- Orientation – избирате точка на вмъкване.
- Placement- посочвате желаните ръбове

- Избирате Applay, Оk за да създадете рамката

3. В този прозорец можете да зададете име на детайла и на файла  различни от стандартните.

4. С команда Miter скосявате.

- С синия бутон Frame Member посочвате единия профила, с жълтия бутон Frame Member посочвате другия;
- Задавате пространство между тях 2mm;
5.Скосяване на профили до лице:
-Със синия бутон Frame Member посочвате  профилите , които ще скосите;
- С жълтия бутон Frame Member посочвате лицето, до което ще скосите.

 

-  Премахва скосявания на краищата
-  Рефрешва модела
-  Дава информация за профилите

- Калкулатор за якостни изчисления