Skip to content
 

Рамкови конструкции и заварки

Създаване на рамкови конструкции и поставяна на заваръчни шевове.

I. Рамкови конструкции

1. Създаваме скицата на рамката в детайл (Part).

 

2. Създаваме рамката

-          Създаваме   сборка,  в която вкарваме скицата ;

-          Избираме Design ,Frame, Insert frame;

-          В полето Standard избираме DIN;

-          Famaily тип на профила;

-          Size  размер 30x30x3;

-          Orientation избираме да ги поставим по крайна точка . Избираме така ориентацията , че да е отвътре.

-          Посочваме всяка една линия

-          Избираме  Applay, Оk за да създадем рамката

3. Избираме Trim to Frame

- Със синия бутон Frame Member посочваме профила , които ще остане – той се оцветява в синьо;

- С жълтия бутон Frame Member посочваме профила , които ще се отреже – той се оцветява в жълто;

4. Скосяване на  профилите под  45° с команда Miter.

- С синия бутон Frame Member посочваме единия профила, с жълтия бутон Frame Member посочваме другия ;

-Задаваме прострнаство между тях  2mm;

5.Скосяване на профил до профил

-Със синия бутон Frame Member посочваме профила , които ще скосим;

- С жълтия бутон Frame Member посочваме профила , които ще се остане;

Повтаряме командата за другите два профила, които трябва да срещнем.

II Построяване на заварки

Environments,  Convenrt to weld  избираме материала за заваряване

Избираме Process, Weld

  1. Създаване на обиколна заварка  с команда  Groove Weld:

-  Face Set 1 посочваме едното лице;

-  Face Set 2 посочваме второто лице;

-    Поставяме отметките на Full Face Weld

2. Заварка между два профила  Groove Weld

-          Бутона Face Set 1  посочваме двете закръгления (1);

-          Бутона Face Set 2 посочваме долната повърхност (2);

-          Бутон Fill Direction посочваме ръба 3 ;

3.Ъглови шевове

- Избираме с бутона  1 и 2 двата профила между,  които искаме да поставим шева;

- Задавме големината на катета;