Skip to content
 

iLogic Design Copy – функция за копиране на чертежи, сглобени единици и техните свързани файлове

 

 

 

 

Забележка:
iLogic Design Copy  менюто се отваря само, когато нямате отворен детайл ,  сглобената  единица или чертеж.
Ribbon: Tools tab -> iLogic panel -> iLogic Design Copy
Командата позволя:
- откриване на свързани файлове към чертежи и сглобени единици;
- произволно копиране в желана папка;
- преименуване на файлове с поставяне на Prefix и Suffix