Skip to content
 

Сваляне на детайли от Internet за Inventor

Autodesk Manufacture Supplier Content Center – подържащ голяма база от модели на световни производители на машини компоненти.

Детайлтие  могат да се свалят и използват по следния начин:

1 В режим сборка

избираме  Manage  –>  Web –> Supplier Content

2. След натискане на бутона  Supplier Content се зарежда следната страница:

http://mfgcommunity.autodesk.com/content/

На страницата има следните библиотеки с детайли на световни производители:

1. Autodesk Manufacture Supplier Content Center – подържащ голяма база от модели  на световни производители  .

2. Търсачка за модели на Autodesk.

3. Модели от Traceparts – подържащ голяма база от модели  на световни производители .

Детайлите могат да се свалят след регистрация на съответния сайт.