Skip to content
 

Новостите в Inventor 2012 част 2

Излезе новия Autodesk Inventor 2012. В няколко последователни теми, ще публикуваме колкото се може повече от новостите, а скоро ще ги и демонстрираме на живо на презентация.

Orientation of View Drawing

 

Възможно е модела да се преориентира, дори след поставянето на проекциите му върху чертожния лист. Поставените анотации се актуализират спрямо новото положение.

Rotating of Drawing Views with sketches

Сега можете да завъртите проекциите в черожния лист, заедно със скиците които са асоциирани към тях.

Wizard to Copy iLogic Designs

Вече е включена опция да се копира цял iLogic проект. iLogic проектите се ползват за създаване на различни варианти на модела от един базов. Копираните проекти могат да служат като подсглобка в големи сглобки или като пълна продуктова документация на изделие.

Custom User Interface Form

Създаден предварително потребителски интерефейс може да се запише в профил и да се вмъква с едно дръпване на мишката. Настройки като материал, фон, iProperties, Dimensiosn Styles и много други могат да се зададат и запишат и след това да се извикват бързо при нужда.

Model Repair Tool

 

Инструментите за вмъкване и дообработка на повърхнини от други файлови формати са подбрени , като са добавени и нови. Средата за обработка на повърхностите е обновена, като откриването на проблемните области сега става много по-лесно и бързо.

2D Sketch

Когато се започва двумерна скица, върху вече създадена геометрия, гледната ни точка се намества много по-удобно от преди. Тази настройка може да бъде управлявана, за да може да се избере най-подходящата за всеки потребител.