Skip to content
 

Новостите в Inventor 2012 част 4

Излезе новия Autodesk Inventor 2012. В няколко последователни теми, ще публикуваме колкото се може повече от новостите, а скоро ще ги и демонстрираме на живо на презентация.

Display Failed Feature

 

Когато някоя манипулация не се получи, сега освен със съответния символ в Browser-a, се появява и в графичния прозорец. Така можем лесно да я открием.

Boss Enhancements

 

Командата за създаване на скрепителни втулки е значително подобрена. За позоциониране на втулката не е нужно задължително да има скица с центровете, а има възможност да се въведат отстоянията от съседни ръбове, подобно на поставянето на болтово съединение. Ребрата могат да не са по цялата обиколка на втулката.

Project to 3D Sketch

Нова команда за предварително проектиране на двумерна скица върху повърхнина. С нея още по време на двумерното скициране може да се наблюдава в предварителен изглед какво ще се получи след проектирането.

Rib Enhancements

 

Командата за ребра е с допълнителни функционалности, като още при самото създаване на ребрата можем да добавим скрепителни втулки.