Skip to content
 

Inventor HSM – Autodesk CAM + CAD

Autodesk предлага следния комплект CAM+CAD :

Inventor HSM Express 2015 -  2D и 2.5D- осно  фрезоване – безплатен
Inventor HSM 2015 включва Inventor Standard 2015  (CAD ) и  HSM(CAM) 2 и  2.5D, 3D и  3+2 – осно  фрезоване
Inventor HSM Pro  2015 включва Inventor Professional  2015 (CAD ) и  HSM(CAM)  2 и 2.5D, 3D и  3+2 и 5 – осно  фрезоване

Интегриран CAM софтуер за Inventor®  и SolidWorks®
Дефинирането на подлежащата на обработване геометрия и параметри чрез директно селектиране на елементи от 3D дигиталния прототип, позволява Autodesk CAM решенията да поддържат пълна асоциативност между 3D модела и машинните операции. Всяка промяна в модела се отразява автоматично в траекторията на инструмента. Късно направените промени вече не са проблем  и не водят обезателно до грешки или нарушени срокове.

Доказана CAM технология
Всички Autodesk CAM решения са базирани на общо Autodesk CAM HSM ядро, което е развивано в продължение на 8 години. Това означава, че всички продукти споделят едни и същи алгоритми за генериране на траекторията на инструмента и резултатът е  ефективен CNC код.

Адаптивни груби обработки
Adaptive Clearing (или Adaptive Roughing) е стратегия, която генерира инструментални траектории за груба обработка, които избягват дълги ходове по пълните широчина и дължина на заготовката. Генерираните траектории осигуряват постоянни условия на рязане и натоварване на инструментите. Като резултат скоростта на подаване може да се увеличи значително, да се редуцира времето за обработване и намали  износването на инструмента.

Стратегии за обработване
Autodesk CAM решенията включват най-популярните и съвременни стратегии за генериране на траектории за фрезоване, пробиване и струговане. Всички операции са оптимизирани за минимализиране на дължината на траекториите на инструмента и времето  на машинните цикли.
Поддържат се както стандартни така и настройваеми цикли за пробиване, дълбоко пробиване, разстъргване и др.

Симулация
След генериране на траекторията на инструмента, можете да проверите резултата с интегрираните средства за симулация на процеса. Потребителите могат да контролират визуализирането на заготовката, инструмента, приспособленията и процеса на отнемане на материал.

Постпроцесиране
Системата за постпроцесиране на Autodesk е базирана на JavaScript и позволява на всеки, с опит с JavaScript, да редактира и настройва своя постпроцесор за да получи оптимални резултати.Autodesk CAM решението стандартно включва библиотека с постпроцесори за най-популярните CNC управления. Обобщен и настройваем постпроцесор включва Fanuc, Heidenhain, Haas, Hurco, Mazak, MillPlus, Okuma, Siemens, Yasnak, и много други. Ако вашата машина не е в списъка, постпроцесорът може да се конфигурира за специфичните ви изисквания.

Мощен CNC редактор
Autodesk CAM решенията включват и пълно-функционален редактор на CNC код, включващ NC функции, математически функции, сравняване на файлове, CNC шаблони, графично визуализиране на обработките и функции за комуникация (трансфер на кода) с CNC управлението

Пробвайте сами Autodesk CAM решенията.Посетете  http://cam.autodesk.com/

Може да изтеглите пробни версии на Inventor HSM или Inventor HSM Pro.

Възможнос на Inventor HSM :

 

Inventor HSM Express

Безплатен

Inventor HSM

+

Inventor Standard

Inventor HSM Pro

+

Inventor Professional

 

2D и 2.5D осно фрезоване

Drill

x

x

x

Adaptive

x

x

x

Pocket

x

x

x

Contour

x

x

x

Face

x

x

x

Slot

x

x

x

Trace

x

x

x

Thread

x

x

x

Circular

x

x

x

Bore

x

x

x

 

3D и 3+2 осно фрезоване

Adaptive

 

x

x

Pocket

 

x

x

Horizontal

 

x

x

Contour

 

x

x

Parallel

 

x

x

Scallop

 

x

x

Pencil

 

x

x

Spiral

 

x

x

Radial

 

x

x

Morphed Spiral

 

x

x

Ramp

 

x

x

Projection

 

x

x

 

5- осно фрезоване

Swarf

 

 

x

Multi – Axis Contour

 

 

x