Skip to content
 

Създаване на детайли в Autodesk Inventor

Демонстрацията показва последователността на създаване на детайли в Autodesk Inventor.