Skip to content
 

Учебни материали за машинно проектиране и анализи от студентския портал на Autodesk

Линкът ви препраща към учебни материали за 12 седмици, съдържащи целия процес на проектиране. Съдържа презентации, видеоматериали, упражнения и файлове към тях.

http://students.autodesk.com/?nd=cea_curriculum

Съдържа:
- Скициране – Sketchbook
- Моделиране -  Autodesk Inventor
- Създаване на детайли от пластмаса -  Autodesk Inventor
- Сглобяване – Autodesk Inventor
- Създаване на чертежи -  Autodesk Inventor
- Визуализация  Showcase
- Динамични и якостни анализи – Autodesk Inventor Professional
- Специализирани анализи Autodesk Simulation Multiphysics и Autodesk Simulation CFD