Skip to content
 

Какво ново в Autodesk Inventor 2013

Вижте видео презентации за Autodesk Inventor 2013

Нов интерфейс “Welcome to Inventor”

Когато стартирате Inventor 2013, нов интерфейс “Welcome to Inventor” позволява на нови потребители да навлязат по-бързо и помага на настоящите да научат повече за Inventor.
Нов интерфейс в Inventor 2013

стартов диалогов прозолиц на 2013 версия на Inventor

В допълнение, на разположение на потребителите са интерактивни уроци, нови филмчета илюстриращи основните възможности и WiKi help с примери от практиката.

Повече инструменти близо до курсора

Контекстни менюта и повече директни манипулации върху модела:
повече инструменти в Inventor до курсора
- Потребителски дефинирани marking менюта
- Контекстни marking менюта;
- Директно редактиране на Shell
- Директно редактиране на работни планове (Work planes)

Част от новите функции за създаване на модела

- Създаване на правоъгълник с дефиниране на централна точка;
- Динамичен trim и extend;
- Параметричен размер на дължината на дъга;
- Директни 3D местене/завъртане (move/rotate);
- Поддръжка на Point cloud (множества от точки);
- Дефиниране на криви с уравнения
Control spline vertex in Inventor Point Clouds import to Схэехшди 2013
- Подобрен контрол на върховете (vertexes) на сплайните

Усъвършенствани инструменти за оформяне на чертежи

Документиране на модела с AutoCAD и AutoCAD Mechanical спестява време чрез автоматично генериране на интелигентна документацияза модели създадени с Autodesk® Inventor®. Чертожните изгледи се обновяват незабавно след промяна на модела.

Създаване на чертежи в AutoCAD или AutoCAD Mechanical

Създаване на чертежи kd Inventor модели в AutoCAD или AutoCAD Mechanical

- Отваряне на чертежа на детайла от сглобката;
- Едновременно изтриване на множество чертожни листа;
- Вмъкване на растерни изображения в табчицата на чертежа;
- Показване на всички дъщерни компоненти в списъка с детайли (pdrt list);
- И още много.

Разширение на възможностите на Inventor

Потребителите могат да ползват новия Apps Tab в Inventor за незабавно прелистване, изтегляне и закупуване на допълнителни приложения, за решаване на специфични задачи.
С Product Design Suite можете да разширите използването на проектите, създадени с Inventor. За рационализиране на работния процес в Inventor са добавени инструменти за директна връзка със Showcase и 3ds Mas Design.

Autodesk® Абонамент

Autodesk Абонамент сега ви предлага по-големи предимства с възможностите на Autodesk® 360:

Autodesk Inventor 2013 – Cloud-Enabled:

С Autodesk® 360 можете да съхранявате вашите файлове онлайн и да ползвате компютърни ресурси.
Съхранявайки вашите проекти онлайн (“в облака”), можете да ги споделяте с колеги, които дори не разполагат със софтуера, ползван за създаването им.
Разширяване на възможностите за генериране на идеи и симулации, чрез тестване на множество проеектни опции с услугата Autodesk Inventor 360 оптимизация:
- Интуитивен потребителски интерфейс ви позволява бързо и лесно да дефинирате началните условия;
- Докато софтуерът изпълнява много симулации в облака, инженера може да продължи да работи на своя компютър;
- Изпълнението на симулационните изчисления в облака (с ползване на несравнимо повече компютърна мощност), позволява да се симулират много варианти на проекта за по-малко време.

Inventor разполага с набор от транслатори

за четене и запис на файлови формати на други CAD програми. Списъкът от травслатори във версия 2013 е допълнен с:
- Point Cloud
- JT import – Mesh data
- Product Design Suite Workflows
- Construction Environment
- Creo Parametric, import
- STL export colors & STL import
- Common Material and appearance Library’s

Нови възможности за анализ на тънкостенни детайли.

Нови функции за по-лесна и удобна работа при проектиране на шприцформи.

шприцформи с много гнезда
Пробна 30 дневна стандартна версия на продукта може да бъде свалена от сайта на Autodesk.