Skip to content
 

Ново ! Модул за Якостна оптимизация с цел намаляване на масата на детайлите в Inventor

Потребителите на пакетите :
Autodesk® Product Design Suite (Premium, Ultimate) версии 2012, 2013 и 2014 под абонамент  могат да използват  нов модул за Якостна оптимизация  ( Autodesk® 360 Optimization for Autodesk® Inventor®).

Модулът позволява да зададете параметри, които искаме да оптимизирате на детайл или сглобена единица с цел намаляване на масата на изделието. За изчисляване  се използва новата платформа Autodesk Cloud(Облак).  При този вид симулация моделa нe се изчислява на локалния компютър, а на сървър на Autodesk. По този начин не се използват ресурсите на личния ви компютър. Докато софтуера изпълнява симулациите в облака, инженерът може да продължи работа на своя компютър. Изпълнението на симулационните изчисления в облака(с ползване на несравнимо повече компютърна мощност), позволява да се симулират повече варианти на проекта за – малко време. За да изпълните симулацията е нужно да се логнете  в абонаментният ви център.
Последователност на работа:
1. Избирате  Environment -> Optimization  

2. Задавате материал на детайла  
3. Поставяте ограничения
4. Задавате натоварвания
5. Посочвате  от модела  параметрите, които ще оптимизирате
6. В Settings задавате настройки:


- Number of Values for each parameter – задавате   броя на вариантите

- Default parameter Range – задавате границите на вариантите в проценти
- Target safety factor – задавате желания коефициент за  сигурност

 

 

 

 

 

 

7. Изчислявате модела
8. С бутона Export to Stress Analysis имате възможност да експортните симулацията в стандартния модул за якостна симулация.

 

Подробен Help има в страницата на Autodesk

Филм в YouTube