Skip to content
 

Създаване на положения (Representation) в Autodesk Inventor

1.В сборката създавате положенията.

От дървото на изделието  избирате Position -> New.

Създавате желаният брой позиции.

2. Посочвате Constrain (Mate) между двете  двете тела  и десен путон избирате Override.

3. Създавате положение 1

3.1. Position Representation посочвате Position 1.

3.2. Поставяте отметката на Suppression и избирате  Enable.

3.3. Поставяте отметката на Value  и въвеждате стойността на положение 1 50mm.

 

 

 

4. Създавате положение 2.

4.1. Position Representation посочвате Position 2.

4.2. Поставяте отметката на Suppression и избирате  Enable.

4.3. Поставяте отметката на Value  и въвеждате стойността на положение 2  450mm.

4.4. Избирате Ок.

 

5. Можете да сменяте положенията от Position1 и Position2. Записвате модела, като го оствате на Master.

6. Вмъквате модела в чертежа. От полето Position избирате  Position1.

7.  Избирате Overlay

Посочвате изгледа , след което излиза прозорец, от който избирате Position 2.

На изгледа се появява втората позиция

 

8 . Създаване на положения, когато сборката с положенията е подсборка на  друга сглобена единица.

8.1 Създавате  допълнителни положения на  основната сборка1

8.2 Активирате Position 1

8.3. Върху подсборката с десен путон избирате Override

8.4. Задавате на Position1

8.5. Поставяте отметката на Position Representation и  избирате  Position 1

8.6.  Поставяте отметката на Flexible Status и  избирате  Flexible, за да раздвижите сборката.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.  Повтаряте  операцията за Position2.