Skip to content
 

Sheet Metal Multi-body в Autodesk Inventor 2016

Добавена е нова  възможност Sheet Metal Multi-body в Autodesk Inventor 2016 при работа с листов материал.

 

Командата позволява в един детайл да се създава геометрия на различни тела. Тези тела може  да се  разделят на  телата на детайли(файлове). Има възможност за използване на съществуваща геометря. Принципът на работа е top-down – oт сглобената еиница към детайлите.  Mоже да се определи масата и зададе цвят‚ на отделените тела преди разделелянето им на детайли. Всички детайли се разгъват коректно.
Функцията работи за следните команди в ламарина:  
• Face  – Лице
• Contour Flange – Огъване на контур
• Contour Roll – ротационно тяло
• Lofted Flange – лофт за листов материал
• Split  – разделяне на геометрия