Skip to content
 

Презентации от онлайн семинар на тема „Якостен и динамичен анализ с Autodesk Inventor Professional”

Благодаря на всички колеги , които се включиха в нашия първи онлайн семинар.

1 .Якостен анализ на сглобена единица в Autodesk Inventor Professional.

Демонстрация на основните стъпки при създаване на якостен анализа с Autodesk Inventor Professional.

2.Якостен анализ на заваръчен шев.

3. Якостен анализ на голяма сглобена единица.

4.Динамичен и якостен анализ с Autodesk Inventor Professional.

В демонстрацията e показан пример за използването на модулите за динамичен и якостен анализ в Autodesk Inventor Professional. Показани са част от възможностите на двата модула, метода на работа с тях и как може да се осъществи връзка между двата модула.

5. Построяване на крива.

В демонстрацията е показано, как можете да създадете крива с модула за динамичен анализ. Кривата можете да използвате , за да построите детайл.

6 . Динамична  симулация на багер с Autodesk Inventor Professional.