Skip to content
 

Трикове в Inventor част 1

1) Ъгъл между две точки лежащи на една окръжност

            Този ъгъл на английски се нарича Radial Angle и може да се получи лесно в Inventor. Когато сме в двумерна скица, след като сме пуснали командата Dimension (краткия бутон е D), избираме първо едната точка, след това центъра на окръжността и втората точка (виж картинката по-долу). Така получаваме ъгъла между две точки лежащи на една окръжност.

 

2) Премахване на ограничения    

Когато създавате двумерна или тримерна скица в Inventor, автоматично се поставят ограничения между геометриите. Това понякога пречи на свободата на скициране и създава предпоставка за грешки. Ако желаете да изключите ограниченията временно , просто задръжте CTRL бутона докато създавате геометрията. Така едновременно ще ползвате „помощта“ на връзките между геометриите (перпендикулярност, тангенциалност и т.н.) без на практика да ги поставяте.

3) Тангента към окръжност    

Ако трябва да направите линия тангенциална на окръжност, в Inventor има един лесен трик как да постигнете това. Изберете командата за линия и посочете контура на окръжността, задържайки левия клавиш на мишката. Сега ако въртите курсора около окръжността ще видите, че знака за тангенциалност е постоянно видим и ако поставите линията, ще се създаде и сътоветното ограничение.

 

4) Размер между дъга и друга геометрия

По подразбиране, когато правите размер между окръжност и друга геометрия, се маркира центъра й. Това често не е размера, който ни е нужен. За да постигнем размера показан по-долу, а именно тангенциален от контура на окръжноста, се прави следния „трик“.  Посочва се първо правата, а след това приближаваме курсора на мишката максимално близо до контура на окръжността, в областта където размерната линия ще лежи тангенциално (докато се появи знака ).