Skip to content
 

Трикове в Inventor част 2

1) Създаване на параметри

Когато поставяте размери при скициране в Inventor 2011, можете да въведете директно и името на параметъра – например „Височина = 120mm“. Така ще създадете параметър, който ви „говори“ далеч повече от стандартните наименования – d1, d2,…

След това естествено можете да го използвате за изграждане на т.нар. „интелигентни детайли“ и по този начин да съставите фамилия от еднотипни детайли.  

 

2) Видимост на параметрите

Параметрите могат да се извеждат в скицата, което помага по-лесно да се ориентираме кой параметър в кой размер участва. Това става като кликнем с десния клавиш на мишката някъде из скицата, където няма геометрия или размер и изберем Dimension Display/Expression.

3) Връзка между размерите

Често докато скицираме се налага да обвържем един размер с друг. Например да го приравним или пък да го дефинираме в някаква зависимост от друг размер. Най-лесния метод е да направим това при самото поставяне. Когато посочим геометрията, която орзмеряваме и изберем мястото на размера, се отваря прозореца със стойността му. Там можем да въведем ръчно зависимостта или пък да посочим размерите, от които ще зависи.

4) Формули и управление на параметрите

Параметрите могат да се управляват от специална таблица, която се извежда чрез командата Parameters, намираща се в tab-a Manage.  В прозореца се вижда списък с вече поставените размери и потребителските параметри. В колоната Equation можем да въведем формули, използвайки стандартните математически правила.