Skip to content
 

Трикове в Inventor част 3

Настройки – Application Options

Настройките в Inventor, са нещо много важно,особено когато искаме да ускорим работата на компютъра и да спестим време. В няколко поредни post-a, ще ви покажа, колкото се може повече от настройките – от чисто визуалните естетически настройки, до такива за олекотяване на натовареността на RAM паметта и др. Прозореца се включва от tab-a Tools ->Application Options.

1) User name

Това е едно често забравяно поле, което всъщност е доста важно, особено когато се изваждат чертежи от модела. Това поле е позиционирано в tab-a General, горе вдясно на прозореца. Полето се казва „User name“. To отговаря на Author графата, както в чертежите, така и в Properties на моделните файлове (ipt, iam). Можете спокойно да запишете името си на български, с каквато и да е абривиатура отпред (инж., д.т.н…). Дължината на името може да е доста голяма (около 60 символа).

2) Undo file size

Отново в tab-a General се намира интересната опция Undo file size (MB). Колкото повече увеличавате, толкова повече стъпки можете да върнете (undo). Това увеличение е особено полезно, когато работите с големи и сложни модели. Препоръчвам ви да запишете поне 1000 Mb в това поле.

3) Annotation Scale 

Това е една доста полезна опция. Тя е свързана с размерите на помощните знаци и фигури в графичния прозорец. Такива са индикатора на координатната система, помощните стрелки при закръгления или екструзии, знака за сила, момент и др. Препоръчвам ви тази стойност да я запишете в рамките на 1,5-2.

4) Обновяване на теглото

Ако искате да държите теглото на детайлите или сглобките актуално, т.ест. да се отрази всяка направена промяна на модела, трябва да сложите отметката “ Update physical properties on save“. Можете да изберете да обновите само масата на детайлите или едновременно с това и за сглобката.

5) Стандартния формат на чертежите 

Както знаете Inventor може да отваря и да записва в dwg формат. Inventor притежава и друг формат наречен idw. Той обикновено е зададен по подразбиране и всички чертежи, които изваждаме от 3D модела се записват именно в този формат. За да изберем за стандартен формат dwg, от Application Options/Drawing и полето Default Drawing File Type натискаме стрелката за падащо меню и селектираме Inventor Drawing (*.dwg).

За да запазим новите настройки след всяка промяна натискаме или бутона OK или Apply намиращ се в доланата част на работния прозорец.