Skip to content
 

Трикове в Inventor част 4

Продължаваме с опциите от Application Options. След като разгледахме tab-a General, сега ще обърнем по-сериозно внимание на Drawing. Там са всички основни настройки, касаещи чертежите в Inventor. В третата част на триковете вече разгледах опцията Default Drawing File Type, отнасящя се за стандартния формат на чертежния файл (dwg/idw). Сега ще опиша и останалите възможности.

1) Настройки по подразбиране  

Ако поставим отметка пред Retrieve all model dimensions on view placement, ще включим опцията, при която след поставяне на изглед върху чертежа, автоматично ще се извикат всички размери въведени още при моделирането. Ако сложим отметка пред Center dimension text on creation, при поставяне на размер, текста му ще се позиционира точно в средата. Ако отметката не е поставена, размерният текст се позиционира ръчно. Enable ordinate dimension geometry selection има връзка с ориентирането на ординатната верига размери. Edit dimension when created - когато поставите размер, ще ви се отваря автоматично прозореца за редакцията му.

2) Title Block Insertion

 В това каре избираме в кой ъгъл да се позиционира форматната таблица. Същото може да се постигне и когато кликнем с десния клавиш на чертежа и изберем Edit Sheet.

3) Dimension Type Preferences

Тук можем да настроим, кой да е първия размер по-подразбиране когато посочваме съответната геометрия. Например ако много по-често поставяме радиус вместо диаметър сменяме Diametric Dimension на Radial Dimension.

4) Memory Saving Mode

Тази опция е полезна при по-слаби компютърни конфигурации. Когато е включена Inventor „спестява“ част от елементите, които товарят RAM паметта и графичната карта. Когато е активна, например, се изключват Undo/Redo командите в чертожния модул, при поставяне на изгледите не се извежда предварителен изглед (preview) и т.н.

5) Работа с DWG

Non-Inventor DWG Fileот падащото меню избираме как да се отварят dwg файловете, които не са направени първоначално в Inventor. Разликата между Import и Open е че при Import минаваме през няколко стъпки преди да отворим dwg файла. В тези стъпки можем да изберем кой/кои слоеве да вмъкнем, кой обект точно и т.н.

Inventor DWG File Version – от тук се избира в каква версия на AutoCAD да се записва направен в Inventor dwg файл.