Skip to content
 

Трикове в Inventor част 5

Продължаваме с може би най-важните настройки, които можете да управлявате в Inventor. Това са опциите в tab-a Display. От тук можете да коригирате начина на възпроизвеждане на повечето графични обекти в работния екран, което значително да улесни работата на компютъра ви и най-вече на видео-картата.

1)Appearance 

Някои от настройките, се съдържат и в Document Settings. Разликата е че ако правите промени в този прозорец, те ще важат само за модела, който сте отворили. Всичко което правите в Application Options, от друга страна, се отнася генерално за всички модели. Именно това се избира в карето Appearance – съответно Use document settings/Use application Settings.

2) Inactive Component Appearance

Тези настройки важат за всички компоненти, които не са активни по една или друга причина. Най-лесно тези настройки се виждат когато работим в сглобка. При поставена отметка пред Shaded, неактивните компоненти се закриват частично, като с процентите Opaque, упрвляваме до каква степен дае това закриване. Ако искаме да променим цвета на ръбовете на тези компоненти, със Display Edges можем да селектираме друг цвят от палитрата.

3) Display quality

До тук настройките бяха по-скоро важни от чисто естетическа гледна точка. Карето Display quality директно рефлектира върху производителността на вашата видео карта. От падащото меню можете да изберете Smoother, Smooth, Medium и Rough. Най-товарещо качество на картината е Smoother, при което детайлите са най-точно представени. При Rough качество (грубо) картината се обновява най-бързо, но голяма част от геометричните елементи са предсатавени с линии или полигони. 

4) Display

View transition time (seconds) – контролира скоростта, с която се променят отделните гледни точки, които се получават с команди, като View, Zoom All, Zoom Area, View Face и др. Понякога е по-добре този преход да протича по-бавно, за да можете по-добре да се ориентирате в работното пространство. Ако поставите стойност 3 прехода ще е най-плавен.

Minimum frame rate (Hz) –  при сглобки с много детайли (над 1000) e добре да ползвате тази настройка. С нея посочвате с каква скорост да се обновява картината на цялата сглобка. Така например, когато ползваме команди като Rotate, Pan или Zoom, детайлите ще се визуализрат точно едва след приключване на командата, а не по-време на въртенето или приближаването.

  • стойност 0 – показва всичко без значение колко кадри на секунда може да издържа видеокартата ви;
  • стойност 10 – Inventor се настройва така, че да може да показва поне 10 кадъра в секунда.

Препоръчвам да сложите стойност 4-5 при по-малки сглобки и 10, когато сглбоката ви надхвърля 1000 детайла.