Skip to content
 

Трикове в Inventor част 6

Следващите настройки, на които ще обърна внимание, се намират в tab-a Sketch. Както подсказва и името, те се отнaсят за скицирането в Iventor. Някои от тях наподобяват много на настройките, които всички сме правили в AutoCAD. Други са изцяло свързани със специфичната работа при изчертаването на геометрията в 2D или 3D скици.

1) Карето Display – тук можете да включите или изключите съответно:

- главните координатни оси по X, Y, Z (Axes) ;

- основните рамкови линии (Grid Lines);

- междинните рамкови линии (Minor grid lines);

- индикатора на коодинатната система (Coordinate system indicator);

-Display coincident constraints on creation – когато е включена тази опция, при свързване на две линии, точката в която се свързват се изобразява с плътно запълнен квадрат. Това помага да се види дали тези две геометрии са свързани или не;

- Constraint and DOF symbol scale - тук може да се въведе относителната височина на символите за степените на свобода. Стойността може да е от 0,5 до 2 (стандартно е 1).

2) Heads-Up Display – това са едни от новите опции появили се за първи път в 2011 версия. Те са взаимствани изцяло от добрите чертожни практики, ползвани в AutoCAD през годините.

- Pointer Input – когато е включена тази опция, можете директно да въвеждате координатите на точките, за да ги поставите на точното им място;

- Dimension Input - тази опция е една от най-удобните в AutoCAD и не случайно е пренесена и в Inventor. Когато е включена имате възможност да въведете всички параметри , които описват съответната геометрия. За линия е дължина и ъгъл спрямо оста Х, за окръжност е диаметър и т.н.

- Create dimensions when inputting dimension value – препоръчвам да включите тази отметка. Така ще създадете автоматично параметричните размери на Inventor още при самото създаване на геометрията.

3) Spline fit method – настройка на Spline кривите

- Standard - кривината на spline кривата е възможно най-плавна (G3 плавност), идеална за клас А първхности;

- AutoCAD – кривината се изчертава по метода разработен в AutoCAD (G2 плавност), неподходяща за клас А повърхности;

-Minimum Energy – кривината на spline е такава, че да притежава минимална потенциална енергия, което я прави максимално плавна, но товари най-много процесора с калкулации;

- С плъзгача можете ръчно да се настройва spline-a.

4) Други настройки

- Snap to grid - курсора на мишката ще се „наглася“ по пресечните точки на предварително създадена мрежа от помощни линии (Grid – настройва се от Document Settngs/Sketch);

- Edit dimension when created - важна отметка. Когато е включена при поставяне на размер веднага се отваря прозорец за неговата редакция;

- Autoproject edges for sketch creation and edit - когато изберете равнината на двумерна скица, всички ръбове, които лежат на нея автоматично се проектират, като референции в нея;

- Look at sketch plane on sketch creation - когато изберете равнината за скица, гледната ви точка се ориентира в нормална посока спрямо равнината;

- Point alignment - когато изертавате или премествате геометрии, например линия , Inventor се старае да свърже характерните точки една с друга (крайна, средна, център и др.).