Skip to content
 

Трикове в Inventor част 8

Следващият малък tab, който ще разгледам е Content Center. Тук се настройва поведението на библиотечния каталог със стандартни елементи.

Добра практика е съдържанието на библиотечния каталог да се обновява. Това става по принцип автоматично или когато потребителя ръчно го редактира. Затова служи отметката Refresh out-of-date standard parts during placement.

При поставянето на стандартния детайл, а и при всяко следващо отваряне на файла, Inventor проверява дали в библиотеката няма по-нова версия и евентуално я

заменя.

Custom Family Default – стандартни детайли, като например колената и фланците, често след вмъкването си трябва да се редактират. Например да се пробиват отвори или да се променя ъгъла мжду двете рамена и т.н. Ако това е честа практика, най-добре е да поставим отметка на As Custom. Така при вмъкване на детайла, веднага Inventor ще иска да се запише нов ipt файл с уникално име, несвързан с библиотечния.

Access Options – при работа в мрежа най-добрата практика е да се ползва един общ библиотечен каталог. От 2011 версия насам може да се преминава между такъв режим (опцията Autodesk Vault Server) или библиотека позиционирана локално на потребителския компютър (Inventor Desktop Content).