Skip to content
 

Трикове в Inventor част 9

Последния таб, който ще разгледам се отнася за работата със сглобки. Те се включват от Application Options/Assembly. Тези настройки нямат особено голямо значение за производителността на компютърната конфигурация, но могат да спестят страшно много време и проблеми, ако се поставят спрямо потребителските нужди.

Defer Update

Когато е поставена тази отметка, Inventor не обновява позицията на сглобените детайли след поставяне на ограниченията между тях.

Delete component pattern sources

Ако се наложи да изтрием детайли размножени по определен закон(pattern) с тази опция имаме два варианта. Когато е поставена ще изтрием цялото размножаване заедно с базовия детайл от който сме започнали. Ако е отметката я няма ще се изтрият само размножените детайли.

Enable constraint redundancy analysis

Тази отметка служи да позволява или не анализ на адаптивността на детайлите в сглобката. По подразбиране тази отметка не е поставена. Адаптивността на някои от детайлите или сглобките може да влезе в конфликт с част от ограниченията или степените на свобода.

Features are initially adaptive

Новсъздадените детайли могат да се задават, като адаптивни още при вмъкването си, когато е поставена тази отметка.

Use last occurrence for component placement

Новопоставените детайли се опитват да се ориентират в редица спрямо предишния поставен.