Skip to content
 

Онлайн семинар Fusion 360- първият облачен CAD/CAM /CAE продукт (запис от 8 октомври 2015)

„ Fusion 360- първият облачен CAD/CAM /CAE продукт ” .В програмата сa включени следните демонстрации:

 1.  Запознаване с Autodesk Fusion 360
 2.  Моделиране на свободни форми
 3.  Параметрично моделиране
 4.   2.5- и 3-осна машинна обработка
 5.   Сглобени единици
 6.  Изследване на движение
 7.  Вмъкване на  файлове от различни CAD програми(Inventor , SolidWorks, PTC, CATIA и др. …) , parts4cad и Mesh.
 8.  Rendering
 9.  3D Printing
 10.   Чертежи
 11.  Якостни симулации (FEA)

    Autodesk Fusion 360 e на цена – 235 euro (за годишен лиценз)