Skip to content
 

Запис на онлайн презентация за конструиране и симулации с Autodesk Fusion 360 от 5.7.2016

 

Уважаеми колеги,

На 5 Юли 2016г. (вторник) от 15:00 часа фирма КАД Пойнт – Златен Партньор на Autodesk в България,  проведе онлайн презентация на тема

„ Конструиране и симулации с Autodesk Fusion 360”.

 

В програмата сa включени следните демонстрации:

  1. Запознаване с Autodesk Fusion 360
  2. Моделиране на свободни форми
  3. Параметрично моделиране
  4. Якостни симулации (FEA)