Skip to content
 

Какво е новото в Autodesk Inventor 2015

Част от новите възможности на  Autodesk Inventor 2015.

Свободни форми(Freeform modeling)
Добавени са 14 нови команди за създаване на свободни форми чрез инструменти за  директно моделиране. Започвате със създаване на свободната форма(Box, Cylinder Sphere,Torus, или Quad ball). После използвате  инструменти за редактиране на свободната форма.

Директно редактиране
- Лесно редактирате геометрия от Inventor или  създадена с друга програма
- Параметрично местене, промяна на размери, завъртане или изтриване на геометрия

Работа с големи сглобени единици
При зареждане на сглобената единица в олекотения режим Express mode е увеличен списъка на команди , които могат да работят в този режим.
Express Mode:
- Create components
- Create sketches
- Create work geometry
- Support edit in place
- Parts & sub assemblies
- Pattern/mirror component
- Assemble command
- Attach point clouds
- Create assembly sections
- Optimize loading behavior to be incremental

Чертежи

4-6 пъти по –бързо създаване на предварителните изображения  и  растерните изгледи.

 Ограничения
- Визуализация при създаване
- Показване при селектиране
- Изтриване на селектираните ограничения

Пълен списък на новите  възможности от сайта на Autodesk.

Пробна 30 дневна стандартна версия на продукта може да свалите от сайта на Autodesk.