Skip to content
 

Новото в Inventor Professional 2017

От 25 март 2016 се разпространява Inventor Professional 2017, програмата включва много нови възможности и подобрения. Разпространява се само Autodesk Inventor Professional 2017, като цената е намалена с 38% и е изравнена с цената на съществуващия досега базов Autodesk Inventor.

Нови възможности:

-  Генериране на 3D PDF

-  Подобрено 3D скициране

-  Създаване на презентация

-  Нови команди в Sheet metal

-  Подобрен Sheep Generator

1. 3D PDFs

2. Connected Design

3. 3D Sketching

4. Modeling Enhancements

5. Tube and Pipe Design

6. Amazing Presentations

7. Improved Mesh Handling

8. Expanded Interoperability

9. Improved Shape Generator

Цената на Autodesk Inventor Professional 2017  е намалена с 38% и е изравнена с цената на съществуващия досега базов Autodesk Inventor.