Skip to content
 

Какво е новото в Autodesk Inventor 2014

Официално Autodesk Inventor 2014 излиза  на 10 Април 2013 .

Autodesk Inventor 2014  има разширени възможности в 7 области:

• Sketch Design
• Part
• Assembly
• Drawings
• Communication and Interoperability
• CAD Administrator Tools
• Learning Tools
Представям  Ви   една част от подобренията в 4 области, които представляват по – голям интерес.

Може да изтеглите пробна 30 дневна версия на  Inventor 2014 от сайта на Autodesk.

1. Sketch Design- скициране

Създаване на бъбрековидни отвори:

- Center to Center Slot
– отворът се дефинира чрез разстоянието между центровете, ъгъла и ширината на отвора.

 

 

- Overall Slot

задава се дължина на отвора, ъгъл и ширина.

 

- Center Point Slot -

създава се отвор по средна точка, разстояния до центъра и ширина.

 

- Three Point Arc Slot


– построява се дъга по три точки и се задава ширина на отвора.

 

 

 

 

 

- Center Point Arc Slot

 - построява се дъга по център, радиус и ъгъл,  след което се задава ширина на отвора.

 

 

 

 

 

 

2. Part (Детайл)

 • Създаване на Sweep по нетангенциален път
 •   Поставяне на Work Point на сфера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сглобена единица

 • Нови ограничения в сглобена единица

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавени са допълнителни ограничения чрез описване на движението. Създадените  ограничения определят напълно ориентацията и степените на свобода  на детайлите.
Избраната геометрията определя вида на ограничението по подразбиране. Ограничението  може да се зададе и ръчно.

  Rigid  Oтнема всички степени на свобода. Използва се при заварени и болтови съединения.  
  Rotational  Позволява една ротационна степен на свобода. Използва се при панти и ротационни лостове.  
 Slider  Позволява една плъзгаща степен на свобода. Детайлът се плъзга в канал  
  Cylindrical  Позволява една плъзгаща и една ротационна степен на свобода.  
  Planar  Позволява  плъзгане в  две посоки и ротация около една ос перпендикулярна на линейното преместване.  
  Ball  Позволява  завъртане по три оси. Използва се при сферични тела.  
 • Създадените ограничения се трансформират автоматично във връзки на динамичния симулатор.
Inventor Connection Joint in Dynamic Simulation
Rigid Welding
Rotation Revolution
Slider Prismatic
Cylinder Cylinder
Planar Planar
Ball Spherical
 •  Добавени са команди за  визуализация и конфигурация на ограниченията в сглобена единица:

Show – показва ограниченията  на избрания детайл. Позволява  да посочите връзка и да изберете suppress, unsuppress или изтриване.
Hide All – скрива всички визуализирани ограничения
Show Sick – показва всички повредени ограничения и позволява  да изберете suppress, unsuppress или изтриване

 • Поставяне на компоненти в сглобената  единица

Първият поставен  детайл не е ограничен, като има възможност да се избере Grounded. Mоже да се посочи избирате ориентацията  на детайла. От менюто избирате  завъртане на 90 градуса  по  X, Y и Z ос.

 

 

 

 

 

 • Free Move

Може да местите детайлите свободно, като при това се визуализират връзките между тях, и може да се избере suppress, unsuppress или изтриване на връзката.

 

 

 

 

 

 • Размножава на сглобена единица Copy /Paste

С командите  Copy  и Pastе може да размножавате сглобена  единица , като се запазва ориентацията на детайлите и ограниченията между тях. В предишната версия на програмата детайлите се разпръскваха без ограничения.

 • Symmetry Constraints


Добавено е ограничение за симетричност между два детайла спрямо равнина или повърнина.

 

 

 •  Подобрено  ъглово ограничение

Когато създавате ъглово ограничение  вектори  показват ъгъла, на  който се завъртат детайлите .

 

 

 

 • Графична карта

Подобрена е поддръжката на графичните  карти  . Лесно местите, мащабирате и завъртате  големи сглобени единици. Може да се   избира  между два режима на зареждане на сглобената единица   Full и Express mode .

 •   Oт 4-6 пъти по – бързо зареждане на   големи сглобени единици

4.Чертежи

 • Raster Views

 

Нова опция при създаване  на проекциите, веднага създава  разстерно изображение без да се  изчаква пълното   генериране. Когато решите, може да премахнете отметката за генериране на  изглед.

 

 

 

 

 

 • Разделяне на спецификации


Може да разделяте  спецификацията или  таблицата на отворите  на  произволно място.