Skip to content
 

Запис на онлайн семинар „Запознайте се с продуктите на Autodesk за машинно проектиране и производство, за да бъдете конкурентни инженери“ на 1 декември 2020 г. (вторник) от 13:00 часа

 

Уважаеми преподаватели и студенти,

На 1 декември 2020 г. (вторник) от 13:00 часа фирма КАД Пойнт ЕООД – Златен Партньор на Autodesk в България, проведе специализиран онлайн семинар за образованието на тема:

„Запознайте се с продуктите на Autodesk за машинно проектиране и производство, за да бъдете конкурентни инженери“

  Безплатни лицензи за студенти и преподаватели

 

Програма:

13:00 – 13:10 Представяне на Autodesk и КАД Пойнт

13:10 – 14:00 Приложение на продуктите на Autodesk в образованието част I. Ефективно използване на  Autodesk  Inventor в обучението и практиката:

  • Свободно моделиране на сложни форми
  • Генератор на машинни елементи (създаване и изчисляване на редуктор)
  • Създаване и анализ на рамкови конструкции
  • Кинематичен и динамичен анализ на механизми
  • Inventor Tolerance Analysis – анализ на размерни вериги
  • Инструментална екипировка (шприцформи)

14:00 – 14:20 Използване на продуктите на Autodesk в Технически университет – София, доц. д-р инж. Георги Тонков

14:20 – 14:30 Пауза, въпроси и отговори

14:30 – 15:10 Приложение на продуктите на Autodesk в образованието част II:

  • Проектиране на промишлени предприятия и оптимизация на производствените процеси (Логистика на предприятие) с Factory Design Utilities
  • Специализирани якостни симулации с Inventor Nastran – линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен
  • Машинна обработка с Inventor CAM

15:10 – Въпроси и отговори