Skip to content
Архив на публикациите от месец ноември 2010

Защо е полезно да използвате Autodesk Vault и с какво може той да Ви помогне

Трикове в Inventor част 4

Продължаваме с опциите от Application Options. След като разгледахме tab-a General, сега ще обърнем по-сериозно внимание на Drawing. Там са всички основни настройки, касаещи чертежите в Inventor. В третата част на триковете вече разгледах опцията Default Drawing File Type, отнасящя се за стандартния формат на чертежния файл (dwg/idw). Сега ще опиша и останалите възможности.

… прочети повече ‘Трикове в Inventor част 4’ »

Трикове в Inventor част 3

Настройки – Application Options

Настройките в Inventor, са нещо много важно,особено когато искаме да ускорим работата на компютъра и да спестим време. В няколко поредни post-a, ще ви покажа, колкото се може повече от настройките – от чисто визуалните естетически настройки, до такива за олекотяване на натовареността на RAM паметта и др. Прозореца се включва от tab-a Tools ->Application Options.

… прочети повече ‘Трикове в Inventor част 3’ »

EdgeCAM Solid Machinist за Autodesk Inventor®

EdgeCAM Solid Machinist е мощна и безпроблемно интегрирана CAM система за генериране на стратегии за обработка и NC код за твърдотелни модели и специално за детайли проектирани с Autodesk Inventor. … прочети повече ‘EdgeCAM Solid Machinist за Autodesk Inventor®’ »

Рамкови конструкции и заварки

Създаване на рамкови конструкции и поставяна на заваръчни шевове.

… прочети повече ‘Рамкови конструкции и заварки’ »

Трикове в Inventor част 2

1) Създаване на параметри

Когато поставяте размери при скициране в Inventor 2011, можете да въведете директно и името на параметъра – например „Височина = 120mm“. Така ще създадете параметър, който ви „говори“ далеч повече от стандартните наименования – d1, d2,…

След това естествено можете да го използвате за изграждане на т.нар. „интелигентни детайли“ и по този начин да съставите фамилия от еднотипни детайли.   … прочети повече ‘Трикове в Inventor част 2’ »

Трикове в Inventor част 1

1) Ъгъл между две точки лежащи на една окръжност

            Този ъгъл на английски се нарича Radial Angle и може да се получи лесно в Inventor. Когато сме в двумерна скица, след като сме пуснали командата Dimension (краткия бутон е D), избираме първо едната точка, след това центъра на окръжността и втората точка (виж картинката по-долу). Така получаваме ъгъла между две точки лежащи на една окръжност.

… прочети повече ‘Трикове в Inventor част 1’ »

Начини за селектиране в Inventor

            Когато работите в скица, детайл, сглобка или чертеж можете да използвате различни опции за селекция на определени геометрии. В среда на сглобка са достъпни всички опции от падащото меню, което се намира най-отгоре на работния прозорец (виж картинката).

… прочети повече ‘Начини за селектиране в Inventor’ »

Сваляне на детайли от Internet за Inventor

Autodesk Manufacture Supplier Content Center – подържащ голяма база от модели на световни производители на машини компоненти.

Детайлтие  могат да се свалят и използват по следния начин: … прочети повече ‘Сваляне на детайли от Internet за Inventor’ »

Размножаване на елементи по крива в AutoCAD Inventor (Построяване на верижна предавка)

В тази бюлетин  е показан пример за високата параметричност на Autodesk  Inventor. Показана  е   възможността за   размножаване на елементи по крива, което може да се използва за построяване на  стълби, вериги и други повтарящи се елементи по определена траектория. … прочети повече ‘Размножаване на елементи по крива в AutoCAD Inventor (Построяване на верижна предавка)’ »