Skip to content
Архив на публикациите от месец декември 2011

Autodesk Inventor 2012 позволява генериране на растерни чертожни проекции

Нови версии на VisualMILL 2012 и RhinoCAM 2012

Създаване на iPart и iAssembly в Аutodesk Inventor

Демонстрацията показва как се създава табличен детайл(iPart) и таблична сглобена единица (iAssembly).

Използването на  тези команди позволява създаване на различни варианти на изделието, като всеки вариант е със собствен номер в спецификацията.