Skip to content
 

AutoCAD и AutoCAD Mechanical 2013 генерират чертежи от модели създадени с Inventor®.

 

В AutoCAD и AutoCAD Mechanical 2013   е добавен нов  таб за генериране на изгледи от 3D модели.

Съдържa следните  бутоните Create View и  Modify View.

 

 

 

1. Вмъквате 3D файловете  от Autodesk® Inventor®  с бутона Base.

 

 

 

 

 

 

 

2. Избирате между :
- изгледи (Design View)

- положения(Positional Representation)

- нива на детайлизация(Level of Detail) .

Които сe създават в Inventor.

 

 

3. В режим Drawing view creation избирате ориентация на модела (Orientation), Maщаб и Тип линии  (Appearance).

 

4. Създавате проекции, разрези и детайлни изгледи

 

 

 

Поддръжа се интелигентна и асоциативна връзка между AutoCAD и Inventor файловете. Изгледи се обновяват незабавно след промяна на модела.

 

 

 

.